O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek D. Funkcje PHP współpracujące z MySQL

PHP posiada obszerną bibliotekę wbudowanych funkcji, które pozwalają na wykonywanie różnego rodzaju zadań bez konieczności poszukiwania rozwiązań u niezależnych dostawców. Dostępna w Internecie na oficjalnej stronie PHP [116]dokumentacja nie ma sobie równych. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat funkcji jest tak łatwe jak uruchomienie przeglądarki i wpisanie

http://www.php.net/nazwafunkcji

Ze względu na wygodę tego rozwiązania uznaliśmy, że pełna dokumentacja funkcji PHP wykracza poza zakres książki. Mimo to, dodatek ten zawiera opis najczęściej używanych funkcji PHP, które zostały zaprojektowane do współpracy z MySQL; jeśli zatem traktujecie tę książkę jako podstawowe źródło informacji podczas ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required