O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 25. Obrazy i przejścia slajdów

PowerPoint już dawno zniknąłby z rynku, gdyby jego możliwości ograniczały się do umieszczania na slajdach punktorów. Rysunki, fotografie oraz wszelkiego typu grafiki sprawiają, że pokazy slajdów stają się znacznie ciekawsze i bardziej wyrafinowane. Spełniają one także rolę niezwykle przydatnych wskazówek wizualnych, które pomagają osobom oglądającym prezentację zrozumieć jej kluczowe zagadnienia lub przypomnieć sobie o czymś, o czym wspominano wcześniej. Oprócz tego grafika pozwala scalić pokaz slajdów w logiczną całość (jeśli na każdym slajdzie będą używane podobne elementy graficzne) oraz skojarzyć go z pewną marką (jeśli jej logo pojawi się na każdym slajdzie).

Dlatego też nie jest niczym dziwnym ani zaskakującym, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required