O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 24. Drukowanie prezentacji

Prezentacje tworzone za pomocą PowerPointa zazwyczaj są wyświetlane na ekranach monitorów komputerowych lub na większych ekranach za pomocą projektorów cyfrowych i wcale nie jest do tego potrzebna zmiana ich formy z elektronicznej na jakąkolwiek inną. Po cóż zatem, w dobie powszechnej dostępności tych urządzeń, miałoby się drukować swoje slajdy?

A jednak! Oto trzy argumenty w obronie drukowanej formy prezentacji:

  • Jest niezawodną, odporną na awarie sprzętu kopią prezentacji. Wydruki może nie wyglądają tak wspaniale jak pełnokolorowy pokaz slajdów, ale mogą okazać się niezastąpione w przypadku awarii sprzętu. Gdy wpadasz do biura klienta na trzy minuty przed ustalonym terminem prezentacji i odkrywasz, że Twój laptop ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required