O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Poszukiwanie pomocy

Pod wieloma względami korzystanie z pakietu Office 2007 jest łatwiejsze od korzystania z jego poprzedników — oczywiście kiedy się już do niego przyzwyczaisz. (No i po przeczytaniu tej książki). Jednak wcześniej czy później każdy stanie przed problemem, z którym nie będzie w stanie sam sobie poradzić, i będzie potrzebować pomocy — właśnie temu zagadnieniu, poszukiwaniu pomocy, jest poświęcony ten dodatek.

Pakiet Office zaczyna pomagać swoim użytkownikom już w oknach programów należących do pakietu, jednak system pomocy znajduje się także w internecie. Programy pakietu posiadają opisowe podpowiedzi wyświetlane na ekranie po umieszczeniu wskaźnika myszy na wybranym elemencie interfejsu użytkownika, strony systemu pomocy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required