O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Modyfikowanie paska Szybki dostęp

Wpoprzednich wersjach Office pozwalał użytkownikom na przenoszenie pasków narzędzi, zmienianie układu przycisków, a nawet zupełną reorganizację elementów w menu. Pomysłowi racjonalizatorzy mogli więc przebudować programy pakietu Office do tego stopnia, że nikt poza nimi nie był w stanie z nich korzystać, a wszelkie instrukcje w podręcznikach takich jak ten okazywały się bezużyteczne.

Office 2007 ogranicza użytkownikom możliwości dopasowywania interfejsu programu. O ile nie chcemy sobie pobrudzić rąk, korzystając z jakiegoś profesjonalnego języka programowania, wstążka pakietu Office ma swoje ograniczenia. Zamiast tego Office umożliwia nam modyfikowanie tylko niewielkiej części interfejsu — paska Szybki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required