O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Nietypowe struktury sterowania

cc2e.com/1778

W tym rozdziale

Podobne tematy

Istnieją pewne struktury sterujące, które pozostają w „szarej strefie”, gdzieś pomiędzy entuzjastycznym uznaniem a pełną dyskredytacją — czasem w obu tych obszarach jednocześnie! Nie są one dostępne we wszystkich językach, ale jeżeli są, to — pod warunkiem zachowania dużej ostrożności — mogą okazać się użyteczne.

17.1. Wiele wyjść z procedury

Większość języków daje pewną możliwość wyjścia z procedury ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required