O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Inne typy danych

cc2e.com/1378

W tym rozdziale

Podobne tematy

Niektóre języki programowania pozwalają korzystać z różnych typów danych innych niż opisane w Rozdział 12. „13.1. Struktury” zwraca uwagę na przypadki, w których wciąż korzystniejsze może być użycie struktur niż klas. W „13.2. Wskaźniki” omawiane są wady i zalety stosowania wskaźników. Z kolei „13.3. Dane globalne” wyjaśnia, jak unikać problemów związanych z korzystaniem z danych globalnych.

13.1. Struktury

Termin „struktura” oznacza element ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required