O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Metafory procesu programowania

cc2e.com/0278

W tym rozdziale

Podobny temat

Spośród wielu dziedzin techniki informatyka operuje jednym z najbarwniejszych języków. Jakie inne zajęcie pozwala wejść do sterylnego pokoju stale utrzymywanego w temperaturze 20 stopni, aby znaleźć się w świecie wirusów, koni trojańskich, robaków, pluskw, bomb, upadków systemu, zapór ogniowych, pokręconych zmieniaczy płci i radiowych myszy?

Takie obrazowe metafory opisują ściśle określone zjawiska. Równie barwne przenośnie określają szersze mechanizmy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required