O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Budowa oprogramowania

cc2e.com/0178

W tym rozdziale

Podobne tematy

  • Dla kogo jest ta książka: wstęp

  • Główne zalety tego podręcznika: wstęp

  • Dlaczego napisałem tę książkę: wstęp

Dobrze wiemy, co znaczy słowo „budować” poza światem programowania. Budowanie to praca wykonywana przez pracowników budowlanych, prowadząca do powstania nowego domu, szkoły czy apartamentowca. W codziennym użyciu słowo „budowa” odnosi się do tworzenia czegoś nowego. Proces budowania może obejmować pewne elementy planowania, projektowania i sprawdzania, ale stanowią go przede wszystkim bezpośrednie działania prowadzące do powstania nowej rzeczy.

1.1. Czym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required