O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Dobre wieści: Wszechstronne biblioteki! Niesamowite usługi sieciowe! Fantastyczne API!

Duża część obecnego zainteresowania JavaScriptem pojawiła się wraz z modą na określone style i projekty stron internetowych. Popularne jest obecnie zaokrąglanie elementów stron, treść strony jest wyśrodkowywana, z jakiejś przyczyny dominuje kolor żółty (i pomarańczowy wraz z różnymi wariacjami niebieskiego bądź morskiego). Wszystko to daje dziwny efekt pomieszania nowoczesności ze stylem retro.

Bez względu na kolory i narożniki nowe zainteresowanie JavaScriptem spowodowało powstanie dużej liczby nowych narzędzi skryptowych — a wiele z nich jest znacznie ciekawszych niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż same przeglądarki mogą teraz obsługiwać o wiele bardziej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required