O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Wyjście poza stronę dzięki Ajaksowi

Niektórzy uważają, że to największe odkrycie od czasów Internetu; dla innych to tylko moda. Bez względu na opinie Ajax lub — jak wolą niektórzy — AJAX (Asynchrous JavaScript And XML) doprowadził do zwiększonego zainteresowania JavaScriptem w ogóle, a w szczególności jego możliwościami dynamicznymi.

Mimo tego zupełnie świeżego zainteresowania żadna z technologii powiązana z Ajaksem nie jest nowa. Jest on oparty na JavaScripcie, który istniał od połowy lat 90. ubiegłego wieku. Bazuje również na Document Object Model, standardowych technologiach webowych takich jak CSS, XHTML oraz XML, a także na obiekcie XMLHttpRequest — wszystkie one zostały wprowadzone, zanim wymyślono termin „Ajax”.

Co jest nowe, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required