O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu

W roku 1996 zostałam zaproszona na poufną prezentację nowych technologii, które Microsoft zamierzał opublikować w przeciągu roku. Przyjechałam z Portland w stanie Oregon do kampusu Microsoftu w Seattle, gdzie wraz z kilkoma innymi autorami oraz redaktorami z różnych wydawnictw spotkaliśmy się w dość miłym pokoju konferencyjnym (z doskonałym bufetem).

Jeden z menedżerów Microsoftu przedstawił projekcję obrazu strony internetowej, która nie była niczym specjalnym. Do momentu, kiedy kliknął nagłówek na stronie, a materiał umieszczony pod nim zjechał na dół jak ukryty akapit. Niewielka rzecz i w dzisiejszych czasach nic specjalnego, jednak wtedy zrobiło to na mnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required