O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Tworzenie własnych obiektów JavaScriptu

JavaScript jest językiem cudownie chaotycznym. Niektórzy mówią, że to dobrze; inni twierdzą, że to największa przeszkoda w jego używaniu — tak duża, że wywierany jest nacisk na stworzenie nowej wersji JavaScriptu — JavaScript 2.0 — która miałaby uściślić wszelkie niedoprecyzowane aspekty tego języka. Orędownicy tej nowszej wersji uważają, że jest to konieczne, jeśli JavaScript ma być skalowalny i ma być w stanie spełniać coraz wyższe wymagania.

Po pracy z omówionymi przykładami z pewnością można się zastanawiać nad kwestią skalowalności JavaScriptu. W końcu znacznik script jest jednym z najczęściej spotykanych znaczników na stronach internetowych, a większość z nich używa jakiejś formy JS. Każda ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required