O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Piaskownica i inne: cookies, bezpieczeństwo oraz ataki

JavaScript zyskał początkowo popularność po części ze względu na zapewnienia o bezpieczeństwie tego języka. W końcu w przeglądarkach działa on w piaskownicy (ang. sandbox) — środowisku chronionym, które surowo ogranicza dostęp do maszyny klienta. Nie istnieją mechanizmy do otwierania bądź tworzenia plików; język ten działa w środowisku tymczasowym, które jest zamykane, kiedy tylko zamykana jest przeglądarka bądź opuszczana strona internetowa. Jeśli przekazywane są jakieś dane, to użytkownik jest o tym informowany.

Z czasem nauczono się, że nie istnieje sposób na całkowite zabezpieczenie maszyny klienta, skoro istnieją zdeterminowani hakerzy gotowi wykorzystać nawet najmniejsze luki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required