O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Formularze oraz sprawdzanie poprawności w locie

Tytułowe sprawdzanie poprawności w locie, czyli Just-in-Time (lub JiT), jest starym terminem, który w żargonie JavaScriptu oznacza wykonywaną na bieżąco kontrolę poprawności formularzy, wywoływaną, kiedy odwiedzający stronę internetową przechodzi przez kolejne pola formularza. Jest to jedno z najpopularniejszych zastosowań JavaScriptu pozwalające na zweryfikowanie danych formularza przed przesłaniem ich do serwera, dzięki czemu można zaoszczędzić niepotrzebnego transferu danych serwera i z powrotem, jeśli te są niepoprawne bądź też niekompletne.

Łącza hipertekstowe były początkiem, jednak to formularze przyczyniły się do takiej popularności Internetu, jaką obserwujemy dzisiaj. Strony internetowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required