O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nieoficjalna czołówka

O autorze

image with no caption

David Sawyer McFarland jest prezesem firmy Sawyer McFarland Media, Inc. z siedzibą w Portland w stanie Oregon. Firma ta świadczy usługi z zakresu programowania sieciowego i szkoleń. David tworzy strony WWW od 1995 roku, kiedy to zaprojektował swoją pierwszą witrynę — internetowy magazyn dla specjalistów z branży komunikacyjnej. Pracował też jako webmaster na University of California w Berkeley i w instytucie Berkeley Multimedia Research Center, a także sprawował pieczę nad przebudową witryny Macworld.com z wykorzystaniem stylów CSS.

Oprócz tworzenia witryn WWW David zajmuje się pisaniem, szkoleniami i prowadzeniem zajęć. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required