O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Flickr oraz Google Maps

Wpoprzednim rozdziale poznałeś podstawy technologii AJAX: czym jest, jak działa oraz w jaki sposób biblioteka jQuery może ułatwić proces tworzenia programów, które korzystają z tej technologii. Ponieważ najważniejszym aspektem tej technologii jest dwukierunkowa komunikacja pomiędzy przeglądarką i serwerem, aby zatem można było w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje, konieczna jest umiejętność pisania programów działających po stronie serwera. Jednak wcale nie trzeba być światowym autorytetem w dziedzinie pisania programów działających po stronie serwera, by z powodzeniem pracować z AJAX-em. Okazuje się, że można skorzystać z usług udostępnianych przez popularne witryny WWW, takie jak Flickr, Twitter czy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required