O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Wprowadzenie do jQuery

Wtrzech początkowych rozdziałach tej książki przedstawionych zostało wiele podstawowych informacji dotyczących języka programowania JavaScript; były to stosowane w nim słowa kluczowe, pojęcia oraz jego składnia. Wiele tych pojęć jest bardzo prostych („zmienna to takie pudełko, w którym można umieścić jakąś wartość”), jednak niektóre z nich mogły sprawić, że drapałeś się w zadumie po głowie lub sięgałeś po pastylkę aspiryny (na przykład pętle for opisane w „Pętle for”). Prawda jest taka, że dla większości osób pisanie kodu w języku JavaScript jest trudne. Rzeczywiście nawet w książce liczącej tysiąc stron nie udałoby się opisać wszystkich możliwych informacji dotyczących tego języka oraz sposobów jego działania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required