O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Pierwszy program w języku JavaScript

Sam język HTML nie ma dużych możliwości. Nie obsługuje operacji matematycznych, nie wykrywa, czy użytkownik prawidłowo wypełnił formularz, i nie potrafi podejmować decyzji na podstawie działań internautów. HTML umożliwia czytanie artykułów, oglądanie obrazków i klikanie odnośników do innych stron WWW z tekstem i grafiką. Aby wzbogacić możliwości stron WWW o uwzględnianie zachowań użytkowników, należy użyć języka JavaScript.

JavaScript umożliwia reagowanie stron WWW na działania internautów. Przy jego użyciu można budować „inteligentne” formularze, które informują użytkowników o braku wymaganych informacji. Można też sprawić, że elementy będą się pojawiać, znikać i poruszać na stronie (patrz Rysunek 1-1 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required