O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Od zarania dziejów ludzie korzystają z narzędzi, które w ten czy inny sposób ułatwiają im życie. Narzędzia umożliwiają nam szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie codziennych problemów, dzięki czemu możemy koncentrować swoją uwagę na bardziej interesujących czynnościach. Na przykład zaostrzone kamienie były używane przez prehistorycznych myśliwych do bardziej efektywnego dzielenia mięsa — szybsza realizacja tego zadania umożliwiała całym plemionom poświęcanie więcej czasu tak ekscytującym czynnościom jak grillowanie steków z mamuta czy malowanie ścian jaskini.

Oczywiście nie wszystkie narzędzia oferują podobne możliwości. Co więcej, narzędzia z reguły ewoluują. Gdybyśmy udali się do pobliskiego sklepu z narzędziami, najprawdopodobniej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required