O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Jak podzielono tę książkę

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech oprogramowania Javy typu open source (patrz witryna internetowa http://opensource.org) jest możliwość wyboru. Jak się wydaje, dla każdego zadania istnieją przynajmniej dwa skuteczne narzędzia open source. Aby jak najlepiej zilustrować zakres możliwych rozwiązań, w tej książce podjęto próbę omówienia przynajmniej kilku dostępnych narzędzi typu open source dla każdego z prezentowanych obszarów wytwarzania oprogramowania. Nikt nie próbuje jednak „sprzedawać” Czytelnikom wybranych narzędzi ani nawet sugerować wyższości pewnych narzędzi nad innymi w określonych dziedzinach. Przeciwnie — spróbuję przekazać Czytelnikowi informacje wystarczające do samodzielnego podjęcia decyzji o ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required