O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.21. Stosowanie narzędzia Ant w Mavenie

Współautor: Eric Redmond

Ant ma za sobą wspaniałą przeszłość. W ubiegłej dekadzie był niekwestionowanym królem w świecie narzędzi kompilujących kod Javy — nadszedł jednak czas przekazania tronu komuś innemu. Skrypty Anta nie są wolne od poważnych niedociągnięć. Do najważniejszych utrudnień należy brak wbudowanych mechanizmów zapewniających przenośność za pośrednictwem sieci (użytkownik musi ręcznie pobierać i instalować pliki JAR zadań Anta lub przynajmniej napisać odpowiedni skrypt), brak obsługi zależności, wysoki stosunek rozmiaru skryptu Anta do złożoności samego procesu kompilacji (wskutek modelu proceduralnego zamiast stosowanego w Mavenie modelu deklaratywnego) oraz brak jakichkolwiek standardów opisujących ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required