O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.20. Konfigurowanie repozytorium korporacyjnego z wykorzystaniem narzędzia Artifactory

Współautor: Avneet Mangat[21]

Innym ciekawym narzędziem do zarządzania repozytorium korporacyjnym jest Artifactory. Artifactory stworzono z myślą o dwóch głównych celach:

  • Po pierwsze, Artifactory pełni funkcję pośrednika (pamięci podręcznej) dla wszystkich zależności pobieranych ze zdalnych repozytoriów przez internet. Takie rozwiązanie jest nieporównanie szybsze i bardziej niezawodne od każdorazowego pobierania plików JAR przez poszczególnych programistów i daje nam pewną kontrolę nad zakresem repozytoriów internetowych wykorzystywanych w ramach projektów realizowanych przez naszą organizację.

  • Po drugie, narzędzie Artifactory można wykorzystywać do składowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required