O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.11. Tworzenie szablonu projektu za pomocą tzw. archetypów

Nawet jeśli stosujemy standardową strukturę katalogów, ręczne tworzenie kompletnego zbioru pustych katalogów dla każdego nowego projektu Mavena bywa męczące. Aby ułatwić sobie pracę, możemy skorzystać z oferowanego przez Mavena 2 modułu rozszerzenia archetype, które konstruuje pusty szablon projektu (zgodnie z konwencją narzucaną przez Mavena 2) obejmujący zarówno standardową strukturę katalogów, jak i kilka przykładowych plików ilustrujących konwencje i najlepsze praktyki Mavena. Rozszerzenie archetype jest więc doskonałym narzędziem do błyskawicznego przygotowywania podstawowego środowiska projektu. Domyślny model archetypu generuje bibliotekę projektu w formie pliku JAR. Istnieją też ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required