O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.9. Wdrażanie aplikacji

Po wygenerowaniu spakowanej wersji naszej aplikacji z pewnością będziemy ją chcieli wdrożyć. Jeśli na przykład pracujemy nad aplikacją internetową, zapewne będziemy ją chcieli wdrożyć na serwerze WWW, na naszym komputerze lub na jakimś serwerze zdalnym umożliwiającym jej przetestowanie. Z drugiej strony jeśli tworzymy bibliotekę współdzieloną, możemy zdecydować o skopiowaniu jej najnowszej wersji na lokalny serwer WWW, gdzie pozostali użytkownicy będą mogli zapoznać się z jej dokumentacją i pobrać oferowane API.

Kopiowanie plików

Najprostszym sposobem wdrożenia aplikacji jest skopiowanie spakowanego pliku na docelowy serwer. Takie rozwiązanie jest oczywiście możliwe tylko w sytuacji, gdy serwer docelowy działa na komputerze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required