O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.3. Płynne wprowadzenie w świat Anta

Skoro dysponujemy już zainstalowanym narzędziem Ant, możemy przystąpić do jego stopniowego poznawania. Ant oferuje ogromne możliwości, a doświadczeni użytkownicy potrafią za jego pomocą osiągać naprawdę wiele. Początkowo skoncentrujemy się na prostych zadaniach, analizując krok po kroku procedurę wykorzystania Anta dla niewielkiego projektu Javy.

Podstawowe terminy obowiązujące w świecie Anta

Pliki kompilacji Anta są pisane w języku XML i obejmują dość czytelny zbiór znaczników. Struktura plików Anta jest stosunkowo prosta i intuicyjna. Plik kompilacji opisuje, jak skompilować pojedynczy (zawsze tylko jeden) projekt. Kompilacja projektu składa się z celów (ang. targets) i zadań (ang. tasks).

Cel określa to, co ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required