O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.2. Instalacja Anta

W czasie, kiedy pisano tę książkę, nie istniały graficzne programy instalacyjne dla Anta, mimo że sam Ant jest dostępny w formie standardowych pakietów dla wielu różnych dystrybucji systemu Unix. Niemniej jednak samodzielne, ręczne pobranie i konfiguracja tego narzędzia często stwarza możliwość jego pełniejszej instalacji.

Ant powinien działać prawidłowo na wszystkich platformach obsługujących Javę. Ponieważ napisano go właśnie w Javie, do prawidłowego funkcjonowania wymaga instalacji (najlepiej najnowszego) pakietu JDK[2].

Oznacza to, że przed przystąpieniem do właściwej instalacji koniecznie należy sprawdzić, czy na danym komputerze istnieje prawidłowo zainstalowana wirtualna maszyna Javy (JVM):

$ java -version java version ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required