O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Witaj w trzeciej edycji Java i XML. W niniejszej książce każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na to, czy czytał jej poprzednie edycje, czy nie. Od wydania drugiej edycji nastąpiło wiele zmian. Niektóre specyfikacje, które były tylko szkicami, zostały już ukończone, utworzono kilka nowych API oraz zastosowano XML w kilku nowych rolach. Największym zmianom uległy chyba omawiane w drugiej edycji API JDOM i JAXB. Wtedy dostępne były tylko ich wersje wstępne, a teraz mamy już wersje finalne. Mimo że bardzo bym chciał, aby informacje zawarte w tej książce nigdy się nie zdezaktualizowały, to zdaję sobie sprawę, że dynamika zmian w świecie języków Java i XML prawdopodobnie nieuchronnie do tego doprowadzi. Aczkolwiek w moim przekonaniu znaczna ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required