O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. JDOM

JDOM umożliwia uzyskanie dostępu do dokumentów XML z poziomu Javy poprzez strukturę drzewa. Pod tym względem jest podobny do DOM. Jednakże JDOM został zaprojektowany specjalnie dla Javy (warto sobie w tym miejscu przypomnieć część Rozdział 5. poświęconą dowiązaniom języków w DOM), dzięki czemu jest bardziej intuicyjny dla programistów tego języka niż DOM. Zagadnienia te będą przewijały się w całym niniejszym rozdziale. Opiszę konkretne przypadki, w których należy użyć SAX, DOM lub JDOM. Pełny opis JDOM można znaleźć na stronie http://www.jdom.org.

Ponadto, co jest bardzo ważne, JDOM to API typu open source. Można przedstawiać propozycje zmian i implementować je samodzielnie. Jeśli ktoś dojdzie do wniosku, że podoba mu się JDOM, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required