O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Elementy leksykalne

Kod źródłowy w języku Java składa się ze słów i symboli, nazywanych elementami leksykalnymi lub po prostu tokenami. Elementy leksykalne w Javie obejmują znaki końca wiersza, znaki odstępu, komentarze, słowa kluczowe, identyfikatory, separatory, operatory i literały. Słowa i symbole w języku programowania Java składają się ze znaków zakodowanych jako Unicode.

Unicode i ASCII

Opracowany i obsługiwany przez Unicode Consortium standard Unicode to uniwersalny zestaw znaków, w którym pierwsze 128 znaków jest dokładnie takich samych, jak w standardzie ASCII (ang. American Standard Code for Information Interchange). Unicode zapewnia unikalną liczbę kodową dla znaku stosowaną na wszystkich platformach, w programach i językach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required