O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.13. Wyświetlanie tekstu statycznego za pomocą UILabel

Problem

Chcesz wyświetlić tekst użytkownikom. Ponadto chcesz zachować kontrolę nad użytą czcionką i jej kolorem. W trakcie działania aplikacji użytkownik nie może bezpośrednio zmienić tekstu statycznego.

Rozwiązanie

Użyj klasy UILabel.

Analiza

Na platformie iOS etykiety są stosowane na każdym kroku. Możesz je spotkać w praktycznie każdej aplikacji z wyjątkiem gier, których zawartość jest generowana z wykorzystaniem technologii OpenGL ES, a nie struktur graficznych oferowanych przez iOS. Na Rysunek 2-41 pokazano etykiety wyświetlane w aplikacji Ustawienia znajdującej się w symulatorze iPhone’a.

Etykiety używane jako tytuły poszczególnych opcji

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required