O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.7. Prezentowanie widoków i zarządzanie nimi za pomocą klasy UIViewController

Problem

Chcesz zapewnić użytkownikowi możliwość przełączania się pomiędzy różnymi widokami w aplikacji.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIViewController.

Analiza

Strategią firmy Apple podczas tworzenia aplikacji na platformie iOS jest wykorzystywanie architektury MVC (ang. Model-View-Controller). Widoki są wyświetlane użytkownikowi, podczas gdy model jest magazynem danych, którym zarządza silnik aplikacji. Z kolei kontroler to pomost łączący model i widok. Kontroler lub w naszym przypadku kontroler widoku zarządza związkami zachodzącymi między widokiem i modelem. W tym miejscu możesz zadać pytanie, dlaczego nie wykorzystać bezpośrednio widoku? Cóż, odpowiedź jest całkiem prosta: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required