O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.13. Zdefiniowanie funkcjonalności klasy

Problem

Chcesz w klasie zdefiniować pewne funkcje, aby z nich korzystać w przyszłości.

Rozwiązanie

Utwórz zmienne egzemplarza lub klasy; w ten sposób powstaną bloki kodu możliwe do późniejszego użycia — metodę będzie można po prostu wywołać w aplikacji.

Analiza

Niemal każdy język programowania pozwala na tworzenie procedury i funkcji hermetyzujących w sobie pewną funkcjonalność, zwłaszcza tę, którą programista nieustannie wykorzystuje. W niektórych językach programowania wyrażenia procedura i funkcja są używane wymiennie i oznaczają dokładnie to samo, podczas gdy inne rozróżniają wymienione pojęcia. Procedura to blok kodu posiadający nazwę oraz opcjonalnie zestaw parametrów. Procedura nie zwraca żadnej wartości. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required