O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.6. Przygotowanie aplikacji iOS do dystrybucji

Problem

Przygotowaną aplikację iOS chcesz wysłać innym osobom, które zajmą się jej przetestowaniem lub przejrzeniem, zanim aplikację przekażesz do sklepu iTunes App Store.

Rozwiązanie

Musisz zarchiwizować aplikację.

Analiza

W celu zarchiwizowania aplikacji wykonaj przedstawione poniżej kroki.

  1. Upewnij się, że aplikacja została w pełni przetestowana w symulatorze i jesteś zadowolony z poziomu stabilności jej działania.

  2. Zbierz identyfikatory (UUID) wszystkich urządzeń, w których ma być uruchamiana aplikacja. Jeżeli te urządzenia należą do Twoich przyjaciół i kolegów, poproś ich o podanie wspomnianych identyfikatorów UUID.

  3. Zebrane identyfikatory UUID wprowadź w swoim profilu w portalu iOS Provisioning Portal. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required