O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Z tej książki dowiesz się, jak tworzyć aplikacje sieciowe na urządzenia przenośne. Zwróć uwagę na określenie „sieciowe”. Ta książka dotyczy przede wszystkich budowania aplikacji sieciowych na takie urządzenia, jak: iPod, iPhone, BlackBerry, tablety i telefony z systemem Android. Nie znajdziesz tu informacji o pisaniu natywnych aplikacji wymagających systemu iOS lub pakietu Android SDK. Wiadomości zawarte w tej książce nie są związane z konkretnym systemem operacyjnym.

Aplikacje sieciowe na urządzenia przenośne to witryny lub programy, w których używany jest kod standardowych aplikacji sieciowych wzbogacony o obsługę ekranów dotykowych. Aplikacje sieciowe niezależnie od tego, czy są wyświetlane na telefonie, tablecie lub laptopie, są ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required