O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Wydajność w środowisku mobilnym

Niezależnie od tego, czy projektujesz lub programujesz przede wszystkim z myślą o środowisku mobilnym, w trakcie tworzenia aplikacji zawsze powinieneś priorytetowo traktować jej wydajność. Choć obecnie w środowisku mobilnym działają przeglądarki bardziej zaawansowane niż ich odpowiedniki stacjonarne, które programiści nadal muszą uwzględniać, same urządzenia przenośne mają podobne ograniczenia ze względu na pamięć i szybkość łącz co komputery z procesorem Pentium III używane w 1999 r. To urządzenia przenośne (a nie przeglądarki) są źródłem różnych ograniczeń, które trzeba uwzględniać w trakcie tworzenia aplikacji.

Przeciętna witryna zajmuje ponad 1 MB pamięci. Choć na wielu konferencjach dużo się mówi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required