O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Urządzenia przenośne i dotyk

Mam nadzieję, że już zauważyłeś, iż kod dla przeglądarek mobilnych nie różni się od kodu dla przeglądarek stacjonarnych. Główne różnice związane są z wielkością okna roboczego i sposobem interakcji użytkownika z urządzeniem. W komputerach stacjonarnych użytkownicy korzystają z klawiatury i myszy, ekran jest duży, a wielkość okna przeglądarki można zmienić. W urządzeniach dotykowych trzeba używać grubawych palców (czasem na bardzo małych ekranach) w oknie roboczym, którego wielkości zwykle nie można zmienić.

To jednak tylko uogólnienia. Korzystam z komputera stacjonarnego z 23-calowym ekranem dotykowym. Mam też tablet z zewnętrzną klawiaturą i myszą podłączoną za pomocą Bluetootha. Cała zawartość witryny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required