O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Przechodzenie na HTML5

Na nauczenie się HTML-a wystarczy kilka godzin, ale opanowanie go na wysokim poziomie wymaga wielu lat doświadczenia i dyskusji. To prawda, większość inżynierów oprogramowania, projektantów, a nawet wielu licealistów twierdzi, że zna ten język. Jednak zwykle znają oni tylko część dostępnych elementów (znaczników) i prawdopodobnie korzystają z nich w nieprawidłowy sposób.

W tym rozdziale poznasz wiele elementów HTML5. Do czasu zakończenia lektury tego rozdziału powinieneś bardzo dobrze zrozumieć semantykę tego języka. Nie mogę nauczyć Cię wszystkiego o HTML-u w trzech rozdziałach. Przyznaję, że sama dopiero się go uczę — i to nie tylko dlatego, że specyfikacja HTML5 wciąż nie jest ukończona. Ponieważ specyfikacja ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required