O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Selektory CSS-a i specyficzność

Selektory z CSS3

Wzorzec

Znaczenie

Specyficzność i przykłady

Selektor uniwersalny

Nie ma znaczenia ze względu na specyficzność

0-0-0

*

Pasuje do każdego elementu

* {}

Selektory typu

Selektory typu (elementu) mają najniższą specyficzność

0-0-1

E

Pasuje do elementów typu E

em, strong

Selektory klasy

0-1-0

klasa

Pasuje do dowolnego elementu, w którym na liście klas występuje klasa klasa

.klasa

Selektory identyfikatora

1-0-0

#identyfikator

Pasuje do elementu o identyfikatorze identyfikator

#identyfikator

Kombinatory

Kombinatory (w tym: , + i ~) nie wpływają na specyficzność

0-0-0

E F

Pasuje do elementów F potomnych (bezpośrednio lub pośrednio) względem E

ol li

tr td

E > F

Pasuje do elementów F, które są dziećmi (bezpośrednimi potomkami) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required