O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Magazyn danych

Wsieci wyróżniamy dwa miejsca, w których przechowuje się informacje; są to serwer sieciowy i klient (czyli komputer użytkownika witryny). Niektóre typy danych działają lepiej w pierwszym obszarze; inne sprawdzają się wyłącznie w drugim.

Serwer sieciowy jest miejscem, w którym zachowuje się poufne informacje i dane, do których nikt niepowołany nie powinien mieć dostępu. Gdy np. wypełniasz koszyk zakupów księgarni internetowej kolejnymi pozycjami, informacje o tym są zapisywane po stronie serwera. Twój komputer przechowuje tylko te dane, które informują przeglądarkę, kim jesteś, i który koszyk zakupów należy do Ciebie. Nawet wprowadzenie HTML5 nie zmienia tego układu. W końcu jest on sprawdzony, bezpieczny i wydajny.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required