O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Udoskonalone formularze

Formularze HTML są zbiorem elementów, których przeznaczeniem jest pobranie informacji od osób odwiedzających stronę. Są wśród nich pola tekstowe, w które można wpisać treści, rozwijane listy, z których mogą wybrać opcję, pola wyboru, które można zaznaczać i usuwać zaznaczenie itp. Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie formularzy HTML, a jeśli przebywałeś w sieci przez więcej niż tydzień, pewnie wiesz, że pojawiają się praktycznie wszędzie — od strony z informacjami o giełdzie, po stronę rejestracji skrzynki e-mail.

Formularze HTML są z nami od czasu wyklarowania się tego języka i od zeszłego stulecia nie zmieniły się ani trochę pomimo wielu prób. Twórcy standardów internetowych przez lata opracowywali ich ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required