O'Reilly logo

HTML5. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Podstawy CSS

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że obecne projektowanie stron nie byłoby możliwe bez CSS — standardu kaskadowych arkuszy stylów (ang. Cascading Style Sheets). CSS pozwala przenieść formatowanie nawet najpiękniejszych, najbardziej złożonych stron do innego dokumentu — tzw. arkusza stylów. Dzięki temu kod strony jest jasny, prosty i czytelny.

Dlatego też, aby w pełni wykorzystać możliwości HTML5 (oraz zawartą w tej książce wiedzę), musisz znać standard CSS. Jeżeli masz już go w małym paluszku, nie zawracaj sobie głowy tym dodatkiem — czytaj dalej dostępne w książce materiały i zwróć szczególną uwagę na Rozdział 6. i Rozdział 7., które poświęcono nowym własnościom stylów dodanym w CSS3. Jeżeli jednak nie jesteś pewny swoich ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required