O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Obóz szkoleniowy neofitów SVG

Skalowalną grafikę wektorową (ang. Scalable Vector Graphics — SVG) darzę szczególnym sentymentem. Otrzymywanie przepięknych grafik z małych plików XML daje mi wyjątkową satysfakcję. Co więcej taki plik bez trudu generuje się po stronie serwera i równie łatwo modyfikuje po stronie klienta.

Grafice w sieci nadal brakuje narzędzi, które pozwoliłyby osadzać ilustracje bezpośrednio na stronie, usuwając w ten sposób potrzebę tworzenia odsyłaczy do oddzielnych plików, oraz takich, które pozwalałyby na wprowadzanie zmian w osadzonej na stronie grafice już po załadowaniu strony. Nie dysponując takimi narzędziami, ludzie skazani są na używanie rozwiązań zewnętrznych, na przykład aplikacji Flash czy apletów Java. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required