O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 28. Programowanie arkuszy kalkulacyjnych przy użyciu języka VBA

Kiedy używasz opisanego w poprzednim rozdziale rejestratora makr programu Excel, tworzysz tak naprawdę niewielkie programy. Excel tłumaczy bowiem każdą wykonywaną przez Ciebie czynność, począwszy od wybierania poleceń menu, a skończywszy na edytowaniu zawartości komórek arkusza, na odpowiadającą jej linię kodu VBA (czyli języka Visual Basic for Applications) i wstawia ją do nowego makra. Oczywistą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że nie musisz mieć jakiegokolwiek pojęcia o programowaniu, żeby używać rejestratora makr. Posiada ono jednak również pewne właściwe sobie ograniczenia.

Pewnym problemem jest to, że możesz rejestrować jedynie te czynności, które sam jesteś w stanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required