O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Tworzenie arkuszy i poruszanie się po nich

Każdy ekspert Excela musi od czegoś zacząć swoją karierę. W tym rozdziale utworzymy pierwszy arkusz. Pokazany zostanie sposób poruszania się po arkuszu, wprowadzania w nim podstawowych informacji oraz zapisywania go dla przyszłych pokoleń. W międzyczasie opisane zostanie okno programu Excel, zakładki znajdujące się na wstążce, pasek stanu oraz pasek formuły.

Tworzenie podstawowego arkusza

Podczas pierwszego uruchomienia Excel wyświetla nowy, pusty arkusz, widoczny na Rysunek 1-1. Arkusz to siatka komórek, w których wpisywane są informacje i formuły; zajmuje ona większą część okna. Ta siatka to najważniejszy element okna Excela. To w niej będziesz wykonywać całą swoją pracę, taką jak wpisywanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required