O'Reilly logo

Ethernet. Biblia administratora by Joann Zimmerman, Charles E. Spurgeon

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek D. Słowniczek

1000BASE-CX

System Gigabit Ethernet 1000 Mb/s bazujący na kodowaniu bloku 8B/10B. Sygnały są przesyłane za pośrednictwem okablowania miedzianego.

1000BASE-LX

System Gigabit Ethernet 1000 Mb/s bazujący na kodowaniu bloku 8B/10B. Sygnały są wysyłane za pomocą długofalowych nadajników laserowych i kabli światłowodowych.

1000BASE-SX

System Gigabit Ethernet 1000 Mb/s bazujący na kodowaniu bloku 8B/10B. Sygnały są wysyłane za pomocą krótkofalowych nadajników laserowych i kabli światłowodowych.

1000BASE-T

System Gigabit Ethernet 1000 Mb/s bazujący na kodowaniu bloku 4D-PAM5. Sygnały są wysyłane za pomocą okablowania typu skrętka.

1000BASE-X

Termin używany w odniesieniu do dowolnego systemu mediów 1000 Mb/s (Gigabit) bazującego na schemacie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required