O'Reilly logo

Ethernet. Biblia administratora by Joann Zimmerman, Charles E. Spurgeon

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Tryb półdupleksowy z protokołem CSMA/CD

Ethernet powstał jako technologia sieci lokalnych dostarczająca wspólnego, półdupleksowego kanału dla stacji podłączonych do segmentów kabla koncentrycznego scalonych ze sobą repeaterami sygnału. W tym dodatku szczegółowo przyjrzymy się półdupleksowemu trybowi działania ze wspólnym kanałem oraz mechanizmowi CSMA/CD, który sprawia, że ten system działa.

W oryginalnym trybie półdupleksowym protokół CSMA/CD pozwala zbiorowi stacji konkurować o dostęp do współdzielonego kanału Ethernet w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Reguły protokołu określają zachowanie stacji Ethernet, w tym również to, czy mogą one przesyłać ramki przez wspólny kanał Ethernet oraz co należy zrobić, gdy wystąpi kolizja.

Dzisiaj praktycznie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required