O'Reilly logo

Elektronika. Od praktyki do teorii by Charles Platt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Lista zakupów: Eksperymenty od 6 do 11

Podobnie jak w przypadku poprzedniej listy zakupów, powinieneś odwiedzić wiele sklepów internetowych, aby sprawdzić ceny i dostępność danych części lub urządzeń. Producenci bardzo rzadko zgadzają się na bezpośrednią sprzedaż małej części towaru. Kompletną listę adresów internetowych firm wspominanych w książce znajdziesz w Dodatek A.

Urządzenia

  • Zasilacz uniwersalny, o zakresie napięć od 3 do 12 V i prądzie 1 A (1000 mA). Patrz Rysunek 2-1. ZS3-12V/1A (dostępny w www.tme.eu) lub zasilacz o numerze katalogowym 11569 (dostępny w sklepie www.centrumelektroniki.pl). Dużo zasilaczy tego typu znaleźć można również na http://www.allegro.pl.

    Rysunek 2-1. Zasilacze tego typu mogą dostarczać napięć różnej wartości, z zakresu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required