O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Media nieekranowe

Nie każdy, kto ma dostęp do Internetu, widzi efekty omawiane dotychczas w niniejszej książce. W samych Stanach Zjednoczonych mieszka 1,1 miliona osób niewidomych, dla których korzystanie z Internetu jest o wiele trudniejsze niż w przypadku osób widzących.

Na szczęście CSS nie pozostaje obojętny na kwestie dostępu niewizualnego. W specyfikacji CSS2 znajduje się możliwość stosowania stylów do mediów nieekranowych. Choć większa część ewolucji Internetu jest widoczna na monitorach — czyli w medium wizualnym — specyfikacja CSS2 może być wykorzystywana również w mediach niewizualnych, przy założeniu, że przeglądarka posiada odpowiednią ich obsługę.

Zalety projektowania dokumentów, które od razu mogą być wykorzystywane zarówno ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required