O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Podstawowe formatowanie wizualne

W poprzednich rozdziałach zaprezentowano wiele praktycznych informacji na temat sposobu, w jaki CSS obsługuje tekst oraz czcionki. Zajęto się głównie stroną praktyczną — dużo uwagi poświęcono opisowi samego działania, ale pominięto jego przyczyny. W tym rozdziale czas przyjrzeć się teoretycznej stronie wizualizacji i odpowiedzieć na wiele z pytań pominiętych wcześniej w celu omówienia sposobu implementacji CSS.

Można się zastanawiać, czy potrzebne jest poświęcenie teoretycznym podstawom wyświetlania w CSS całego rozdziału. Tak naprawdę jednak CSS jest tak potężnym narzędziem formatującym, że żadna książka nie jest w stanie opisać wszystkich możliwych sposobów połączenia właściwości i efektów. Każdy Czytelnik ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required